Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

One of the most crowd-pleasing performances at each airshow is the group acrobatics. It will not be…
Přečíst Tiskovou zprávu
Jedním z divácky nejpřitažlivějších vystoupení je na každém leteckém dnu skupinová akrobacie. Ta nebude chybět ani v programu letošního…
Přečíst Tiskovou zprávu
Aviation Fair is a pioneer of composite scenes connecting flight and ground performances. This trend will continue…
Přečíst Tiskovou zprávu
Aviatická pouť patří k průkopníkům komponovaných scén propojujících letové a pozemní ukázky. V tomto trendu bude pokračovat i ve…
Přečíst Tiskovou zprávu
We have become accustomed to the fact that the regular participants of the Aviation Fair also include…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již jsme si zvykli, že k pravidelným účastníkům Aviatické pouti patří i historické stroje z rakouské sbírky Hangar 7.…
Přečíst Tiskovou zprávu
The main and the most popular content of the Aviation Fair is always the flying program. That…
Přečíst Tiskovou zprávu
Hlavní a divácky nejžádanější každoroční náplní Aviatické pouti je vždy letový program. Stejně tak tomu bude i…
Přečíst Tiskovou zprávu
Letový program Aviatické pouti je vždy koncipován jako pomyslná časová pouť vývojem letectví. Na pardubickém nebi se…
Přečíst Tiskovou zprávu
Pro naprostou většinu návštěvníků leteckých dnů je vždy vrcholem ukázek předvedení různých variací letecké akrobacie. Ta pochopitelně…
Přečíst Tiskovou zprávu
Další významnou událost zaznamenala Letka Aviatické pouti ve čtvrtek 8. února. Za deštivého počasí byl na letiště v Kuněticích dovezen…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již dvaatřicátý ročník tradiční Aviatické pouti proběhne o víkendu 1. a 2. června 2024 na pardubickém letišti. Do akce zbývá necelého…
Přečíst Tiskovou zprávu

Generální partner

Hlavní partneři