Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Přelom května a června patří v Pardubicích již neodmyslitelně Aviatické pouti, jejíž dvaatřicátý ročník se letos uskutečnil o…
Přečíst Tiskovou zprávu
Vážení přátelé a podporovatelé Aviatické pouti, všimli jsme si obecné nervozity ohledně počasí o tomto víkendu, kdy…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již o tomto víkendu 1. a 2. června proběhne na pardubickém letišti dvaatřicátý ročník Aviatické pouti, akce…
Přečíst Tiskovou zprávu
For many years, large-scale scenes, popular with the audience, have been part of the Aviation Fair program.…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již řadu let jsou součástí programu Aviatických poutí divácky oblíbené velkoprostorové scény. V programu letošního ročníku Aviatické pouti,…
Přečíst Tiskovou zprávu
České dráhy poskytují možnost využití slevy VLAK + Aviatická pouť. Předprodej je zahájen 15. 5. Jedná se…
Přečíst Tiskovou zprávu
Záštitu nad Aviatickou poutí převzali státní činitelé - prezident ČR Petr Pavel a ministrině obrany Jana Černochová.…
Přečíst Tiskovou zprávu
CHILDREN'S DAY - COMPETITIONS - ARMY TECHNOLOGY - FIRE FIGHTERS - RAF PERIOD CAMPS - RECONNAISSANCE FLIGHTS…
Přečíst Tiskovou zprávu
DĚTSKÝ DEN - SOUTĚŽE - ARMÁDNÍ TECHNIKA - HASIČI - DOBOVÉ KEMPY RAF - VYHLÍDKOVÉ LETY -…
Přečíst Tiskovou zprávu
This year, the Aviation Fair Squadron entered next phase of its activity. After years of preparation, they…
Přečíst Tiskovou zprávu
V letošním roce vstoupila Letka Aviatické pouti do další fáze své činnosti. Po létech příprav začala s prezentací UL…
Přečíst Tiskovou zprávu
Aerobatics is the queen of air sports and a proper aerobatic pilot's flying show is the highlight…
Přečíst Tiskovou zprávu
Letecká akrobacie je královnou leteckých sportů a správné show létání akrobatického pilota je kořením každého leteckého dnu.…
Přečíst Tiskovou zprávu
This year's Aviation Fair, taking place on the weekend of June 1st and 2nd, 2024 in Pardubice,…
Přečíst Tiskovou zprávu
Letošní ročník Aviatické pouti, který se uskuteční o víkendu 1. a 2. června 2024 v Pardubicích, přinese také…
Přečíst Tiskovou zprávu
The Pardubice Aviation Fair is regularly a place where the Army of the Czech Republic presents itself.…
Přečíst Tiskovou zprávu
Pardubická Aviatická pouť je pravidelně i místem, kde se prezentuje i Armáda ČR. Stejně tak tomu bude…
Přečíst Tiskovou zprávu
Air forces of foreign countries are not often represented in the Aviation Fair program. This year, however,…
Přečíst Tiskovou zprávu
Vojenská letectva zahraničních států nejsou v programu Aviatické pouti často zastoupena. V letošním roce se však návštěvníci dvaatřicátého ročníku…
Přečíst Tiskovou zprávu
In the program of this year's 32nd year of the Aviation Fair, taking place on the weekend…
Přečíst Tiskovou zprávu
V programu letošního dvaatřicátého ročníku Aviatické pouti, který se uskuteční o víkendu 1. a 2. června 2024 v Pardubicích,…
Přečíst Tiskovou zprávu
One of the most crowd-pleasing performances at each airshow is the group acrobatics. It will not be…
Přečíst Tiskovou zprávu
Jedním z divácky nejpřitažlivějších vystoupení je na každém leteckém dnu skupinová akrobacie. Ta nebude chybět ani v programu letošního…
Přečíst Tiskovou zprávu
Aviation Fair is a pioneer of composite scenes connecting flight and ground performances. This trend will continue…
Přečíst Tiskovou zprávu
Aviatická pouť patří k průkopníkům komponovaných scén propojujících letové a pozemní ukázky. V tomto trendu bude pokračovat i ve…
Přečíst Tiskovou zprávu
We have become accustomed to the fact that the regular participants of the Aviation Fair also include…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již jsme si zvykli, že k pravidelným účastníkům Aviatické pouti patří i historické stroje z rakouské sbírky Hangar 7.…
Přečíst Tiskovou zprávu
The main and the most popular content of the Aviation Fair is always the flying program. That…
Přečíst Tiskovou zprávu
Hlavní a divácky nejžádanější každoroční náplní Aviatické pouti je vždy letový program. Stejně tak tomu bude i…
Přečíst Tiskovou zprávu
Letový program Aviatické pouti je vždy koncipován jako pomyslná časová pouť vývojem letectví. Na pardubickém nebi se…
Přečíst Tiskovou zprávu
Pro naprostou většinu návštěvníků leteckých dnů je vždy vrcholem ukázek předvedení různých variací letecké akrobacie. Ta pochopitelně…
Přečíst Tiskovou zprávu
Další významnou událost zaznamenala Letka Aviatické pouti ve čtvrtek 8. února. Za deštivého počasí byl na letiště v Kuněticích dovezen…
Přečíst Tiskovou zprávu
Již dvaatřicátý ročník tradiční Aviatické pouti proběhne o víkendu 1. a 2. června 2024 na pardubickém letišti. Do akce zbývá necelého…
Přečíst Tiskovou zprávu

Generální partner

Hlavní partneři

Koná se pod záštitou ...

Prezidenta ČR
Petra Pavla

Ministryně obrany
Jany Černochové