Prezentace Armády České republiky

Vojenské útvary prezentující na AP

rozptyl č. 3

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov zabezpečuje logistickou podporu vojenských zařízení a útvarů resortu Ministerstva obrany zejména v oblasti zbraní a zbraňových systémů, vojenské přepravní a podpůrné techniky, elektroniky, optiky, softwaru a materiálu všeobecného použití. Řídí provoz, údržbu, ukládání a likvidaci výzbroje, techniky a materiálu. Vede Centrální registr evidenčních čísel střelných zbraní v rezortu MO.

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov se prezentuje na letošní Aviatické pouti:

 • Expozicí současných a historických zbraní ve výzbroji AČR;
 • řezy historických zbraní;
 • tanky T – 34/85 a T – 72 M1K.

Polní nemocnice Hradec Králové

 • T-815 POP-2 (pojízdné obvaziště praporu)
 • LZTOP – lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek
 • IVECO - sanita

14. Pluk logistické podpory Pardubice

 • Toyota Hilux
 • T-815 – Force 6x6
 • T-815 MLF Flatrek a TOYOTA Hilux na plošině
 • T-815 CAP 6
 • KTN ISO 1C kontejner

Centrum podpory operaci Semtín

 • T-815 8x8 MLF+Flatrack
 • TOYOTA pancéřovaná

43. výsadkový pluk Chrudim

 • Land Rover Kajman
 • seskoky

Universita obrany

Rekrutační středisko Pardubice