Posilové spoje MHD Pardubice

Spoje pojedou polookružně po trase
K Letišti - Hlavní nádraží (stanoviště 2) - Masarykovo nám. (stanoviště 2) - Jana Palacha - Teplého - K Letišti. Zastavují na všech zastávkách na trase. První ranní spoje začínají na zast. Masarykovo nám., poslední odpolední tam končí.

Ve spojích platí běžný tarif MHD.

mhd-jizdnirad-2023-1
mhd-jizdnirad-2023-2